201645 Sakrinehuset
Beskrivelse: Sakrinehuset ble bygd i 1954. Som de fleste hus fra denne tiden, bærer også Sakrinehuset en historie med ombygging og restaurering, og har blant annet blitt utstyrt med husmorvinduer med store glassflater. Huset har nå gjennomgått enda en restaurering, og har fått et nytt tilbygg, hvor det gamle huset fremstår mest mulig likt originalen. Huset er etterisolert og har fått ny trekledning. Nye vinduer med midtpost har erstattet husmorvinduene. Det nye tilbygget, som erstatter eksisterende inngangsparti og bad, vil i form og materialbruk stå i kontrast til hovedvolumet. Atkomstsituasjonen er den samme som for eksisterende, men er gitt noe mer skjerming mht. dominerende vindretninger på stedet. Stort åpningsbart glassfelt mot sør vil gi mer dagslys inn i oppholdsrommene, og kobler arealer ute og inne på en ny måte. Vi mener at det grep som er valgt, på en god måte ivaretar byggets historie, og danner en helhet som gir bygget både økt funksjonalitet og estetisk kvalitet.

Ferdigstilt: 2017 Plassering: Straumnes, Vestvågøy kommune.