201507 Driftsbygning Tosbotn

Beskrivelse: Driftsbygning for Helgelandskraft i forbindelse med kraftverkene i Tosbotn. Bygget inneholder garasjer, overnattingsfasiliteter, kontor/møterom og kjøkken/Stue.
Status: Under bygging 2017


© 2014 stein hamre arkitektkontor as - mail: - tlf: 75 12 69 50