201507 Driftsbygning Tosbotn

Beskrivelse: Driftsbygning for Helgelandskraft i forbindelse med kraftverkene i Tosbotn. Bygget inneholder garasjer, overnattingsfasiliteter, kontor/møterom og kjøkken/Stue.
Status: Under bygging 2017