201467 Fritidstun Hemnes
Lokalisering: Hemnes Kommune, Helgeland
Entreprenør: MBA AS
Status: Oppført 2016