201467 Fritidstun Hemnes
Lokalisering: Hemnes Kommune, Helgeland
Entreprenør: MBA AS
Status: Oppført 2016

© 2014 stein hamre arkitektkontor as - mail: - tlf: 75 12 69 50