201460 Undervisningsbygg for Teknisk Industriell Produksjon
Oppdragsgiver: NFK
Entreprenør: BOLT Beskrivelse: undervisningsbygg og verksted. Materialvalg ble gjort utifra at aktiviteten inne i bygget er relatert til bearbeiding av metaller.
Areal: 2500 m2
Status: ferdig bygg 2016