201433 Øvre Forsland Besøksbygg
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS
Entreprenør: Beskrivelse: Besøksbygg for Øvre Forsland kraftstasjon
Areal: 41,5 m2
Status: ferdigstilt 2015

© 2014 stein hamre arkitektkontor as - mail: - tlf: 75 12 69 50