201280 Lofotkraft Svolvær

Beskrivelse:

Nytt adminstrasjonsbygg

Lokalisering: Svolvær, Vågan kommune

Status: Ferdig i 2016