Hjem  Arkitektur   200967a Bjørnstokk Kraftverk200967 Kraftverk Bjørnstokk
Kategori: Industribygg
Oppdragsgiver: Helgelandskraft as
Areal: 200 m2
År: 2010
Status: Under bygging -ferdig i løpet v 2016
Kveldsperspektiv: mir visuals
Beskrivelse:

I 2008 startet Helgeland Kraft AS og et rådgiverteam bestående av blant annet SWECO og stein hamre arkitektkontor planleggingen av totalt fem nye vannkraftverk i Leirfjord og i Tosbotn. Bjørnstokk står ferdig mot slutten av 2015, og blir det andre kraftverket av disse fem som er realisert, etter Øvre Forsland Kraftverk. Vannkraftverket er mellomstort og produserer omkring 30 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 1600 husstander pr år. Målsettingen bak Bjørnstokk og de andre fire kraftverkene er at anleggene skal være attraksjoner og naturlige turmål. Anleggene skal også vise frem kraftproduksjon på naturens premisser. Utformingen av byggene er inspirert av naturen og omgivelsene. Ønsket er å være utadvendt og gi noe tilbake til omgivelsene utover selve kraftproduksjonen.

Foran bygget kan besøkende oppleve produksjonen av vannkraft. Fra broen kan man oppleve vannet strømme ut under bygget. Og gjennom de store åpningene kan man se inn i kraftverket. Belysningen skal være med å iscenesette kraftproduksjonen. Hjertet i kraftstasjonen, generatoren er belyst rød, og lyset glir over mot grønt og blått på veggene, inspirert av lyset i mørketiden i Nord‐Norge.