Hjem  Arkitektur   200440 Grane Barne og Ungdomsskole

200440 Skole Grane
Oppdragsgiver: Grane Kommune
Beskrivelse: ombygging av skolebygg samt
nybygg av hovedadkomst og flerbrukshall
Areal: 4500m2
Rammekostnad: 49 000 000 kr
Tiltaksklasse: 3
Status: Under bygging 2010