2201957 Detaljregulering Lekneshallen
www.shaas.no : fl 12.12.19
Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune
Beliggenhet: Leknes sentrum, Vestvågøy i Lofoten

Formål: formålet med endringen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende idrettsbygg. For å få til dette må regulert gang- og sykkelveg sør for eiendommen gnr 18 bnr 316, Gymnasveien 14 flyttes slik at denne reguleres inne på bnr 316. Plangrensen til reguleringsplanen utvides tilsvarende. Eksisterende gang- og sykkelvei på nordsiden av området foreslås omregulert til formål for idrett, slik at det eksisterende området for idrett
Prosjektansvarlig: Åsmund Rajala Strømnes

Frist for å komme med innspill: 06.01.20
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    S9GB8