201865 Detaljregulering Tjeldbergvika boligområde
www.shaas.no : fl 06.07.19
Oppdragsgiver: Clemens Eiendom AS og Ellingsen Vågan Eiendom AS
Beliggenhet: Tjeldbergvika i Vågan kommune, mellom Kabelvåg og Svolvær
Formål: Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområdet med va 250 boenheter, småbåthavn, tomt til detaljvarehandel og barnehage.
Prosjektansvarlig: Åsmund Rajala Strømnes

Frist for å komme med innspill: 05.08.19
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart planprogram
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    3P6Y6