201859 Detaljregulering for Kuholmen
www.shaas.no : fl 25.01.19
Oppdragsgiver: Ellingsen Vågan Eiendom as
Beliggenhet: Kuholmen på Skorva (Vågan kommune)
Formål: Formål med planen er å legge til rette for etablering av et overnattingstilbud med de nødvendige fasilitetene. Planen vil også kunne legge til rette for småbåtplasser i Toftsundet.
Frist for å komme med innspill: 21.02.19
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbar konsekvensvurdering
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Trykk her for utskrivbart sjekkliste naturmangfold
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    Y2A7K