201810 Detaljregulering for Mathias Bruns gate 3
www.shaas.no : fl 28.05.18
Oppdragsgiver: Agri Eiendom as
Beliggenhet: Mathias Bruns gate 3, Mosjøen (Vefsn kommune)
Formål: Formål med planen er å legge til rette for formålene, bolig, kontor og forretning. Byggehøyde 4 – 6 etg.
Frist for å komme med innspill: 22.06.18
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Trykk her for utskrivbart sjekkliste naturmangfold
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    64KZG