201735 Detaljregulering for Kjølelageret
www.shaas.no: fl 14.07.17
Oppdragsgiver: Kaikanten Eiendom as
Beliggenhet: Svolvær sentrum, Vågan kommune
Formål: Formålet med planen er å legge til rette for å kunne føre opp et hotell i inntil 10 etasjer med maksimal byggehøyde på kote 33 meter og med et fotavtrykk på ca 2200 m2. I tillegg vil planen åpne for forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. Innenfor planområdet legges skal det også legges til rette for havnepromenade samt etablering av ny «fløttmannskai».
Frist for å komme med merknader: 10.08.17
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbart skyggediagram
Trykk her for utskrivbar illustrasjon
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    YTVHZ