201684 Detaljregulering for Sol-Ly
www.shaas.no: fl 25.11.16
Oppdragsgiver: Nesna Maskinstasjon as
Beliggenhet: På Nesna i Nesna kommune
Formål: : Omregulering av lekeplass til boligformål i reguleringsplanen for Sol-Ly
Frist for å komme med merknader: 06.02.17
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    KVGFS