201667 Detaljregulering for Alfheim
www.shaas.no: fl 25.11.16
Oppdragsgiver: Hoff Holding Helgeland as
Beliggenhet: I Mosjøen, Vefsn kommune
Formål: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg innenfor planområdet
Frist for å komme med merknader: 02.01.17
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbar miljøsjekkliste
Trykk her for utskrivbar konsekvensvurdering
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Trykk her for utskrivbart sjekkliste arealplan
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    283J2