201649 Detaljregulering for Gåspollhaugen
www.shaas.no: lks 11.10.16
Oppdragsgiver: Ballstad Prosjekt as
Beliggenhet: I Vågan kommune ved Vatnfjorden
Formål: Legge til rette for kjøring fram til hyttetomtene, økning i u-grad, endring i takkonstruksjon og justering av naust.
Frist for å komme med merknader: 22.11.16
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Trykk her for utskrivbart siluettvirkning
Trykk her for utskrivbart opprinnelig plankart
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    57V7R