201627 Detaljregulering for Hauknes Idrettsbygg
www.shaas.no: fl 24.01.17
Oppdragsgiver: Åga IL
Beliggenhet: Hauknes, Rana kommune
Formål: Legge til rette for å kunne føre opp en liten idrettshall (pasthall) og klubbhus innenfor planområdet
Frist for å komme med merknader: 24.02.17
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Trykk her for utskrivbart sjekkliste reguleringsplan
Trykk her for utskrivbart sjekkliste naturmangfold
Trykk her for utskrivbar illustrasjon
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    W2ZLG