Hjem  Arealplan   201536 Detaljregulering for Gnr 1 bnr 9 fnr 269 og 313, Samisk helsepark i Karasjok


201536 Detaljregulering for Gnr 1 bnr 9 fnr 269 og 313, Samisk helsepark i Karasjok
www.shaas.no: lks 09.06.15
Merknadsfrist 03.07.15
Oppdragsgiver: Finnmarkssykehuset HF
Beliggenhet: Karasjok i Karasjok kommune
Formål: Legge til rette for utvidelse av eksisterende bygningsmasse og bruk.
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbar planbeskrivelse
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbar miljøsjekkliste
Trykk her for utskrivbar annonse
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    9WZTW