Hjem  Arealplan   201312 Detaljregulering Langberget i Nesna kommune


201312 Detaljregulering Langberget i Nesna kommune, Varsel planoppstart
www.shaas.no: lks 16.12.14
Merknadsfrist 23.02.15
Oppdragsgiver: Nesna Maskinstasjon as
Beliggenhet: Nesna, Nesna Kommune
Formål: Legge til rette for etablering av nye boligtomter samt næringsarealer
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbart planprogram
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    CC4J3    

© 2014 stein hamre arkitektkontor as - mail: - tlf: 75 12 69 50