Hjem  Arealplan   201233 Varsel planoppstart for detaljreguleringsplan Prestegårdsjorda


201233 Varsel planoppstart for detaljreguleringsplan Prestegårdsjorda
www.shaas.no: lks 03.07.12
Merknadsfrist 03.08.12
Oppdragsgiver: Lødingen Kommune
Beliggenhet: Lødingen, Lødingen Kommune
Formål: Legge til rette for utvidelse av eksisterende barnehage, utvidelse av eksisterende sykehjem og utvidelse av kirkegården.
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes
Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbar planbeskrivelse
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbar konsekvensutredning
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    GNGP4