Hjem  Arealplan    201148 Varsel planoppstart for detaljreguleringsplan Skjervengan Oms


201148 Varsel planoppstart for detaljreguleringsplan Skjervengan Oms
www.shaas.no: lks 30.08.12
Merknadsfrist 03.10.12
Oppdragsgiver Fortus Omsorg Mosjøen as
Beliggenhet: Mosjøen, Vefsn kommune
Formål: Legge til rette for bygging av i overkant 60 omsorgsboliger, videreføring av gang og sykkelveg
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes
Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    Y63LP