Hjem  Arealplan   201125 Detaljregulering Ørtfjellmoen, Varsel planoppstart offentlig ettersyn planprogram


201125 Detaljregulering Ørtfjellmoen, Varsel planoppstart offentlig ettersyn planprogram
www.shaas.no: lks 12.12.14
Merknadsfrist 16.02.15
Beliggenhet: Ørtfjellmoen, Rana kommune
Formål: Legge til rette for utvidelse av eksisterende massedeponi
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes
Trykk her for utskrivbart planprogram
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    Z2JUL