Hjem  Arealplan   201040 Varsel planoppstart for detaljreguleringsplan Straumen hyttefelt


201123 Melding om vedtak for detaljreguleringsplan for Lødingen fisk as
www.shaas.no: lks 16.01.12
Merknadsfrist 10.02.12
Oppdragsgiver: Lødingen kommune
Beliggenhet: Hustadstranda, Lødingen
Formål: Utvidelse av landbasert settefiskanlegg
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes
Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbar planbeskrivelse
Trykk her for utskrivbar planbestemmelse
Trykk her for utskrivbart saksvedtak
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    Q7CB5