200908 Reguleringsplan for Husby hyttefelt, Tomma
www.shaas.no: lks 26.03.09
Merknadsfrist 27.04.09
Oppdragsgiver: Husby Hytteforening
Beliggenhet: Husby på Tomma i Nesna kommune (Nordland)
Formål: Regulere inn 5 brygger, eksisterende opparbeide veger, utvidelse av bygningsmassen på de enkelte hyttetomtene, utvidelse av parkeringsplassen samt areal til fells redskpshus.

Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes