Hjem  Arealplan   200905 Reguleringsplan Jonas Buddes vei 18,22 og 28, Yttern